บริการรถเช่า

  

     

 

สินเชื่อทางการเงิน (Leaseing) มี 2 ผลิตภัณฑ์ คือ

  1. Finance Lease    (สัญญาเช่าการเงิน)
  2. Operating Lease (สัญญาเช่าใช้)

  รถประจำตำแหน่งผู้บริหาร (Execuetive Car)  หน่วยงานราชการ  
 (Goverment)  บริษัทและองค์กรฯ (Coporate)

  • ระยะเวลาการเช่า 36 เดือน - 60 เดือน
  • ค่าเช่าต่อเดือนสามารถนำไปหักค่าใช้จ่ายต่อเดือนไม่เกิน 36,000 บาท
  • สามารถนำไปบันทึกบัญชี (งบดุล,งบกำไรขาดทุน)เป็นค่าใช้จ่าย
     อีซีย์ไดร์ฟ คือ ทางเลือกในการขับขี่ Nissan อย่างสะดวกสบาย โดยชำระเพียงบางส่วนของราคารถยนต์ด้วยค่าเช่าต่อเดือนที่ต่ำและรวมราคาค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตลอดอายุสัญญา ท่านสามารถเลือกเปลี่ยนรถยนต์ Nissan คันใหม่ได้เมื่อครบสัญญา
    ***  ในกรณีนิติบุคคล ท่านสามารถหักค่าใช้จ่ายจากการเช่าได้เต็มจำนวน รวมทั้งไม่ต้องบันทึกเป็นสินทรัพย์ในงบดุล

โชว์รูมนิสสัน พร้อมศูนย์บริการ ซ่อมสีและตัวถังครบวงจร

บริษัท สยามนิสสัน บีเคเค จำกัด

ที่ตั้งสาขา:
สำนักงานใหญ่ (แบริ่ง)
ติดต่อ 02 745 3333
 
สาขาเทพารักษ์
ติดต่อ 02 753 3555