ประวัติของ บีเคเค กรุ๊ป

BKK Group Logo

"BKK GROUP CO.,LTD." ก่อตั้งในเเดือนเมษายน 1992 จาก จุดกำเนิดการทำธุรกิจ การเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ เมอรซิเดสเบนซ์ พร้อมด้วยศูนย์บริการและอะไหล่  ด้วยระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯประสบความสำเร็จ จากน้องใหม่ในวงการที่ไม่เป็นที่รู้จัก จนเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์เบนซ์อันดับ 1 ใน 3 ด้วยกลยุทธ์ และการตลาดเพียงระยะเวลา 4 ปี ตัวเลข ยอดขาย 900 คัน  ต่อ ปี   ด้านการตลาด และ การขาย บริษัทฯได้การยอมรับทั้งจากคู่ค้าและลูกค้าในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านผลิต ภัณฑ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ ด้านการบริหารการเงินบริษัทฯ สามารถใช้ความสามารถแข็งแกร่งการบริหารการเงิน จนเป็นที่เชื่อถือจากสถาบันการเงินทั้งภายในประเทศและต่างประเทศสนับสนุน ด้วยดีตลอด แม้ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 – 2542 ของ ประเทศไทยส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ทั้งระบบ บริษัทฯได้สวนกระแสสร้างปรากฏการณ์ใหม่ขึ้นมาสู่วงการตลาดธุรกิจค้าปลีกรถยนต์

About BKK Group Video

จน กระทั่งวันนี้ บริษัทฯได้พัฒนาเป็นกลุ่มบริษัทฯธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งรถยนต์ครบวงจรโดยมีกลุ่มบริษัทฯในเครือ BKK Group Co.,Ltd. ดังนี้

  • Benz BKK Group Co.,Ltd
  • Benz BKK Vipawadee Co.,Ltd
  • BKK  Chrysler Co.,Ltd
  • BKK Automall & Leasing Co.,Ltd
  • BKK Carrental Co., Ltd
  • Siam Nissan BKK Co., Ltd
  • BKK Grand Estate Co., Ltd

โชว์รูมนิสสัน พร้อมศูนย์บริการ ซ่อมสีและตัวถังครบวงจร

บริษัท สยามนิสสัน บีเคเค จำกัด

ที่ตั้งสาขา:
สำนักงานใหญ่ (แบริ่ง)
ติดต่อ 02 745 3333
 
สาขาเทพารักษ์
ติดต่อ 02 753 3555